Dobročinnost - rok 2020

V roce 2020 jsme dále jako společnost podpořili částkou 20.000,- Kč Linku bezpečí z.s.

Níže si můžete prohlédnout kopii darovací smlouvy


Smlouva 1 Smlouva 2


Dobročinnost - rok 2019

V roce 2019 jsme dále jako společnost podpořili částkou 100.000,- Kč Kliniku dětské hematologia a onkologie 2.LF UK a FN Motol

Níže si můžete prohlédnout kopii darovací smlouvy a děkovný dopis.


Smlouva 1 Smlouva 2

V roce 2019 jsme jako společnost podpořili částkou 30.000,- Kč Linku bezpečí. Dále jsme podpořili 20.000 korunami projekt Anetka, který učí děti jak se chovat v krizových situacích.

Níže si můžete prohlédnout kopie darovacích smluv a obálku brožury Anetka.


Smlouva 1 Smlouva 2 Smlouva 3


Dobročinnost - rok 2016

V roce 2016 jsme si zatím k podpoře ve společnosti Korepo vybrali projekt Babyboxů.

Níže si můžete prohlédnout poděkování a kopii potvrzení o přijetí daru:


Babybox Smlouva 1


Dobročinnost - rok 2015

Ve společnosti Korepo zastáváme názor, že každou dobrou věc je třeba v životě předat dál, potřebným. A protože mezi nejpotřebnější patří především děti, rozhodli jsme se opětovně podpořit částkou 100.000,- Kč Motolskou nemocnici, konkrétně Kliniku dětské hematologie a onkologie.

Níže si můžete prohlédnout kopii potvrzení o přijetí daru:


Smlouva 1


Dobročinnost - rok 2014

V roce 2014 jsme podpořili částkou 100.000,- Kč Motolskou nemocnici, konkrétně Kliniku dětské hematologie a onkologie.

Níže si můžete prohlédnout kopii darovací smlouvy:


Smlouva 1


Dobročinnost - rok 2013

V roce 2013 jsme se opětovně rozhodli podpořit částkou 40.000,- Kč Fond ohrožených dětí a 60.000,- Kč Motolskou nemocnici, konkrétně Kliniku dětské hematologie a onkologie.

Níže si můžete prohlédnout kopie darovacích smluv a děkovný dopis:


Smlouva 1 Smlouva 2 Smlouva 3


Rok 2012

V roce 2011 jsme věnovali 40.000,- Kč Fondu ohrožených dětí, který je využije pro zlepšení podmínek dětí v centru Klokánek v Brně a také 60.000,- Kč Motolské nemocnici, konkrétně Klinice dětské hematologie a onkologie.
V roce 2012 jsme také podpořili částkou 30.000,- Kč Základní školu v Libereci, Lesní 575/12.

Níže si můžete prohlédnout kopie darovacích smluv:


Smlouva 1 Smlouva 2 Smlouva 3