Základ pro lis

Bourací a demoliční práce                         Drážka pro betonové pažení                        Betonové pažení a příprava                                                                                                                                                           izolace pro lis

Betonáž 1. vrstvy základu pro lis                Betonáž 2. vrstvy základu pro lis                  Vytvoření bypassu

Betonáž dodatečného bypassu                Betonáž 3. vrstvy základu pro lis                  Montáž ploten pro lis

Úprava stěn základu pro lis                        Dokončený základ pro lis                             Dokončený základ pro lis                        před pokládkou EP stěrky                            vč. EP stěrky (a)                                               vč. EP stěrky (b)

Opěrná zeď

Opěrná zeď (krok č.1)                                      Opěrná zeď (krok č.2)                                    Opěrná zeď (krok č.2)

Opěrná zeď (krok č.3)                                     Opěrná zeď dokončena                                Opěrná zeď dokončena

Rozšíření lakovací linky

Mkropilotáž                                                       Zajištění stavební jámy                                 Izolace a výztuž dna jímky

Betonáž dna jímky                                          Výztuž a jednostranné bednění                  Ovrstvování hotové jímky                                                                                                                                                          stěn jímky

Vybudování základu pro obráběcí stroj

Trysková injektáž                                            Bourání stávajícího železobetonu             Izolace a podkladní beton

Jednostranné bednění žb. vany                 Protivibrační izolace                                      Žb. základ (1. vrstva)

Žb. základ (2. vrstva)                          Žb. základ (3. vrstva)                           Žb. základ (4. vrstva)

Ostatní základy